รายละเอียดข้อมูลสมาชิก เดอะ สตรีท พอยท์

เกี่ยวกับ เดอะ สตรีท พอยท์

เดอะ สตรีท พอยท์ คือ โปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยสามารถสะสมคะแนน ผ่านการซื้อสินค้าและบริการภายในศูนย์ฯ ทุก 25 บาท มีค่าเท่ากับ 1 คะแนนเพื่อสะสมแลกรับคูปองแทนเงินสด สำหรับซื้อสินค้าและบริการ หรือ ส่วนลด รวมถึง สิทธิ์พิเศษต่างๆจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ

การสมัครสมาชิก

 • ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก ที่ เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา
  • ผู้ขอใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกได้โดยจะต้องทำการให้รายละเอียดข้อมูลตํามที่บริษัทกำหนดรวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นสมาชิก
  • ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัว ตามบัตรประชาชน หรือยินยอมให้ใช้เครื่องอ่าน สมาร์ตการ์ด (Smart Card Reader) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เดอะ สตรีท พอยท์
  • ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับตํามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการเป็นสมาชิกที่ใช้บังคับ ณ ขณะยื่นคำขอสมัครสมาชิกในทุกช่องทางและให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขในภายหน้า
  • ผู้ขอใช้บริการรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกถูกต้อง ครบถ้วน โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลส่วนตัวยังใช้งํานอยู่ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว
  • บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสะสมคะแนน

 • การใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการภายในศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ทุก 25 บาท เท่ากับ 1

คะแนน

 • ต้องเป็นใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ หรือใบเสร็จเต็มรูปแบบเท่านั้น
 • ไม่รวมใบเสร็จเขียนมือทุกกรณี
 • ใบเสร็จจากการชำระบิลและค่าบริการต่างๆ ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
 • ใบเสร็จสามารถใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น
 • นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการ จากร้านค้าภายในศูนย์ฯ ติดต่อรับคะแนนสะสม ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา
 • ทุกครั้งหลังจากการแลกรับคะแนนสะสม สมาชิกจะได้กับการแจ้งคะแนนสะสมดังนี้
  • แจ้งยอดคะแนนสะสม และ คะแนนคงเหลือ ผ่าน Line Notification หรือ SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์

การแลกคะแนน

 • แลกคะแนน เดอะ สตรีท พอยท์ เป็นคูปองเงินสด สำหรับสินค้าและบริการต่างๆ
  • ทุก 500 คะแนน แลกรับคูปองเงินสด มูลค่า 100 บาท สำหรับ ซื้อสินค้าและบริการ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

การตรวจสอบคะแนน

 • ตรวจสอบคะแนนสะสม หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1